DƯƠNG MINH THÀNH POLYMER
sales@dmtpolymer.com
+84 933333218

PP KHÁC

HẠT NHỰA PP KHÁC

Polypropylen (PP) cũng được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác như đúc thổi, ép đùn tấm, đóng đai, compound, v.v.

Các loại PP khác

NHẬN NGAY BÁO GIÁ